O nás

Damachem s.r.o. je obchodná a konzultačná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na obchod s chemickými výrobkami a špecialitami. Hlavným zameraním je distribúcia a obchodné zastupovanie firiem pre oblasť Strednej a Východnej Európy. Našou dominantnou aktivitou je ponuka prísad do plastov, keďže v tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti po stránke technickej a obchodnej. Tieto aktíva pozitívne ovplyvňujú naše plnenie požiadaviek zákazníkov. Rozhodujúcou súčasťou je dobrý sortiment výrobkov, ktorý pokrýva najdôležitejšie a niektoré špecifické aplikácie, a taktiež kvalitný technický servis, ktorý je nevyhnutný pri špecifikovaní vhodného výrobku pre danú aplikáciu zvlášť pre tieto výkonnostné chemikálie. Spoločnosť Damachem s.r.o. zaoberá obchodovaním so špeciálnymi a inými chemickými výrobkami, outsourcingom zvlášť z oblasti Ázie a poskytuje konzultácie v niektorých oblastiach obchodu a výroby chemického priemyslu.