Optické zjasňovače

OB7128-64-5Svetlo žlto-zelený prášok
OB-11533-45-5Žlto-zelený prášok