UV svetelné stabilizátory

Tienené amíny (HALS)
Názov výrobkuČíslo CASVzhľad
UV-119106990-43-6Biely až svetložltý kryštalický prášok alebo granulky
UV-123129757-67-1Číra svetložltá kvapalina
UV-14463843-89-0Biely až svetložltý prášok
UV-29241556-26-7, 82919-37-7Svetložltá viskózna kvapalina
UV-622 LD65447-77-0Biely až nažltlý neprášivý kryštalický prášok
UV-77052829-07-9Biely kryštalický prášok alebo granulky
UV-94471878-19-8Nažltlá až svetložltá kryštalická tuhá látka
UV-79152829-07-9 + 71878-19-8Biele alebo slabo žlté granulky
UV-78365447-77-0 + 71878-19-8Biely až nažltlý prášok alebo granulky
UV-3853167078-06-0Voskovitá tuhá látka alebo žltá kvapalina
UV-3853 PP5167078-06-0 + 9003-07-0Biele až nažltlé peletky
Benzofenóny
Názov výrobkuČíslo CASVzhľad
UV-531 (CH-81)1843-05-6Svetložltý kryštalický prášok
Benzotriazoly
Názov výrobkuČíslo CASVzhľad
UV-P2440-22-4Svetložltý kryštalický prášok
UV-23470321-86-7Svetložltý kryštalický prášok
UV-3263896-11-5Svetložltý kryštalický prášok
UV-3273864-99-1Svetložltý kryštalický prášok
UV-32825973-55-1Svetložltý kryštalický prášok
UV-3293147-75-9Biely až nažltlý kryštalický prášok
UV-360103597-45-1Nažltlý až svetložltý kryštalický prášok
UV-1130ZmesČíra viskózna svetložltá až jantárová kvapalina
Ostatné UVA
Názov výrobkuČíslo CASVzhľad
UV-577 (T-1577)147315-50-2Svetložltý prášok
UV-11642725-22-6Svetložltý prášok
UV-290867845-93-6Biely kryštalický prášok
UV-30355232-99-5Biely kryštalický prášok
UV-363818600-59-4Biely až nažltlý kryštalický prášok